Ov + ZSV

Absolvováním kurzu získají žáci přehled o finančních produktech a o možných rizicích, jejiž důsledkem je spadnutí do dluhové pasti.