Kurz se zabývá důležitou částí mineralogie, krystalografií.Konkrétně základními pojmy a všemi krystalografickými soustavami.

Kurz se zabývá vlivem exogenních pochodů na krajinu a jejich klasifikací.