Fyzika pro žáky prvního ročníku a kvinty.

Seznámíte se s veličinou zrychlení, s popisem pohybu rovnoměrně zrychleného (zpomaleného)  a s volným  pádem.

Zabývá se vlastnostmi kapalin v klidu.