Zde jsou výukové kurzy, které již není možné financovat z peněz určených pro projekt a kurzy, které nesplňují požadavky kladené projektem.

Dotazník pro žáky, kteří vyzkoušeli výuku s podporou ICT.