Zeměpis pro kvartu.

Kurz umožňuje žákovi získat základní představu o významu a fungování ochrany přírody a krajiny v obecné rovině i v konkrétním případě České republiky.